ikona nutka

Flet

Opis instrumentu

Flat należy do rodziny instrumentów zwanych aerofonami wargowymi. Wyróżnia się dwa podtypy fletu – flet poprzeczny i flet podłużny (dzióbkowy). Największą popularnością cieszy się jednak pierwszy z nich, który to zawdzięcza swoją nazwę sposobowi, w jaki trzyma się instrument, czyli w poprzek ciała. Podczas tego ustnik jest otwarty, a wargi kierują powietrze na krawędź, która znajduje się na brzegu otworu ułożonego poziomo, czyli wzdłuż instrumentu. Na krawędzi rozbija się słup powietrza, dzięki czemu dochodzi do powstania dźwięku.

Pierwsze flety były zbudowane z drewna, metalu lub kości słoniowej. Ich prototypem jest podłużna piszczałka ludowa, o której zapiski pojawiają się w Europie już w XI wieku. Dziś jest ona wykorzystywana na użytek muzykowania amatorskiego lub zespołów szkolnych. Od XVI wieku ustępuje ona miejsca fletowi poprzecznemu lub jego mniejszej wersji o nazwie piccolo. Skala tego instrumentu zaczyna się od c1 lub h małego, a kończy na d4.

Flet posiada bardzo duże możliwości wyrazowe i techniczne, dlatego jest dobrze adoptowany w różnych gatunkach muzyki – od kameralnej, symfonicznej czy solowej aż po rozrywkową lub jazzową. W XX wieku flet utrzymywał swoją pozycję głównie dzięki muzyce poważnej. Następnie zrobił on karierę jako instrument jazzowy, do czego przyczynił się szczególnie Wayman Carver, Tony Scott czy Jerome Richardson. Także w rocku, a szczególnie jego progresywnej odmianie, flet stał się popularnym i ważnym instrumentem.

Naukę gry na flecie można rozpocząć w wieku 6 lat. Z przeznaczeniem dla najmłodszych powstały flety z tzw. „zakręcaną” główką. Dzięki jej zastosowaniu instrument jest krótszy i tym samym wygodniejszy w trzymaniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby naukę gry na flecie rozpocząć w dowolnym wieku. Jeśli naszą motywacją jest pasja do tego instrumentu i wydobywanych za jego pomocą dźwięków, możemy spróbować przygody z fletem bez ambicji koncertowania, lecz dla własnej, bezgranicznej satysfakcji.

Praktyczne informacje

  • Cena nowego instrumentu dla początkujących: do 600 zł
  • Cena instrumentu profesjonalnego: od 2000 zł
  • Wiek rozpoczęcia nauki: 6 lat

Przykłady wykorzystania fletu:

Jak mogę się zapisać?

Młodzi fleciści mogą kształcić się w ramach szkoły muzycznej lub kursów muzycznych. Naukę gry rozpoczyna się w wieku 6-8 lat. Dużo zależy od psychomotorycznego rozwoju dziecka – czy będzie skoncentrowane na instrumencie przez czas trwania lekcji, utrzyma odpowiednią postawę i wykaże motywację, by regularnie uczęszczać na zajęcia. Najpierw młody adept fletu trafia do tzw. zerówki muzycznej i uczęszcza na jedną lekcję gry raz w tygodniu oraz jedną lekcję umuzykalniania (grupowe zajęcia rytmiczne).  Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się na przesłuchania, których celem jest ocena ogólnych predyspozycji muzycznych ucznia oraz braku przeciwskazań do nauki gry na flecie. Nie trzeba ćwiczyć gry na instrumencie przed przesłuchaniem. Jeśli jednak uczeń posiada już określony stopień umiejętności, może dostać się do wyższej klasy.

Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca. W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania. W ramach szkoły muzycznej nauce gry na flecie dla początkujących towarzyszą lekcje z tzw. „teorii” – np. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne. Ponadto szkoła muzyczna zapewnia uczestnictwo w rozmaitych wydarzeniach muzycznych, koncertach czy przesłuchaniach – zarówno w roli odbiorcy, jak i wykonawcy. Tym sposobem można oswoić się z występami publicznymi i nauczyć walki z tremą.

Nauka gry na flecie w szkole muzycznej odbywa się 2 razy w tygodniu i trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (6-8 lat) i 4 lata w przypadku dzieci starszych. Po ukończeniu szkoły muzycznej uczniowie otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Kursy gry na flecie dla początkujących pozwalają na większą swobodę, jednak ich ukończenie skutkuje niższymi kwalifikacjami muzycznymi. Uczniowie nie mają obowiązku uczęszczać na zajęcia z teorii, a ponadto sami wybierają ilość i czas trwania (polecane są zajęcia 30-minutowe dla młodszych i 45-minutowe dla starszych) lekcji gry na flecie. Kurs może trwać rok, dwa lub trzy lata. Wieńczy go otrzymanie dyplomu ukończenia kursu nauki gry na flecie. Zarówno uczniom szkoły muzycznej, jak też uczestnikom kursów zapewniamy możliwość wypożyczenia instrumentu w początkowym okresie nauki.

Mój nauczyciel

mgr Maja Świrko

Współzałożycielka Szkoły Muzycznej MOZART. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie fletu prof. Zbigniewa Kamionki. Jako stypendystka Socrates-Erasmus doskonaliła swoje umiejętności w klasie prof. Irmeli Bossler w Hochschule fur Musik und Theater w Lipsku, w klasie Prof. Jadwigi Kotnowskiej na studiach podyplomowych na Akademii Muzycznej im .F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz na mistrzowskich kursach fletowych m.in. u prof. Barbary Świątek-Żelazny, prof. Furugh Karimi Djafar – Zadech, prof. Janos Balint. Współpracowała z orkiestrami i zespołami kameralnymi (m.in. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Symfoniczna Hochschule fur Musik und Theater.) Założycielka zespołu kameralnego ProArte Trio.

lic. Kamila Głowacka

Flecistka, studentka II roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Wiesława Suruło. Jest laureatką licznych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych m.in.: II miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie w Palmanova (Włochy), III miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku, I miejsce w XII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Belgradzie. Swoje umiejętności doskonaliła na wielu mistrzowskich kursach fletowych prowadzonych przez: prof. Peter-Lukas Graf, prof. Wally Hase, prof. Dejan Gavric, prof. Anna Garzuly-Wahlgren, prof. Gareth McLearnon, prof. Sarah Louvion, prof. Helen Bledsoe, prof. Kirill Mikhailov. Oprócz działalności pedagogicznej jest aktywnym muzykiem orkiestrowym oraz kameralnym.