ikona nutka

szkoła I stopnia 2023/2024

szkoła I stopnia 2023/2024

SZKOŁA OFERUJE  NAUKĘ W CYKLACH:

  • CYKL SZEŚCIOLETNI (DLA DZIECI W WIEKU: 6-9 LAT)
  • CYKL CZTEROLETNI (DLA MŁODZIEŻY W WIEKU: 10-16 LAT)

CENNIK

WPISOWE: 250 zł (po zakwalifikowaniu się do szkoły).
Uwaga! Przy zapisie ucznia do końca marca, zwolnienie z Wpisowego.

Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  • – 20 zł od miesięcznego czesnego na cały okres nauki w Szkole
  • – 50 zł od wpisowego w Szkole ( nie obowiązuje na kursach muzycznych )

CZESNE:  stała opłata roczna, płatna w 12 miesięcznych ratach.
Czesne obejmuje, oprócz przedmiotów wg siatki godzin: pracę z akompaniamentem, chór szkolny, egzaminy, przesłuchania, koncerty szkolne, inne wydarzenia.

cykl sześcioletni kl. I – III
kl. IV – VI
660 zł / m-c
780 zł / m-c
cykl czteroletni kl. I-II
kl. III-IV
660 zł / m-c
780 zł / m-c
zajęcia dodatkowe cennik kursów – zniżka  40 zł / m-c   

TYGODNIOWY PLAN NAUCZANIA:

CYKL 6-LETNI CYKL 4-LETNI
KLASA Iinstrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×30
2×45
1×45
KLASA Iinstrument główny
kształcenie słuchu
2×45
2×45
KLASA IIinstrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA IIinstrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
KLASA IIIinstrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA IIIinstrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IVinstrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IVinstrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA Vinstrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
————
KLASA VIinstrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
————

* Fortepian dodatkowy dla klas IV-V cyklu sześcioletniego oraz III-IV cyklu czteroletniego jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z wyjątkiem pianistów.
Pianiści mogą realizować w ramach oferty inny przedmiot z „zajęć dodatkowych”. Wybór przedmiotu należy zgłosić pisemnie do dnia 15 czerwca.

* Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin fortepianu dodatkowego w cyklu kształcenia po zrealizowaniu podstawy programowej.

Chór/zespół – liczbę zespołów oraz grup chóru ustala dyrektor szkoły.