ikona nutka

o nas

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Mozart jest szkołą mistrzowską, która kształci w oparciu o relację  mistrz – uczeń i obejmuje podstawę programową oraz ramowy program nauczania szkół muzycznych, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nasze korzenie sięgają 2011 roku, natomiast w 2013 roku uzyskaliśmy status placówki o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła Mozart początkowo była ulokowana przy ul. Hoffmana. W 2017 roku przenieśliśmy siedzibę do większego budynku w malowniczej okolicy przy ul. Królowej Jadwigi 227. Było to podyktowane rozwojem naszej placówki i stale wzrastającą ilością uczniów, którzy postanowili skorzystać z kształcenia w Szkole. Od początku jednak byliśmy silnie związani z Wolą Justowską i na stałe wpisaliśmy się w tutejszy krajobraz. Przez nasze progi przewinęło się już ponad 200 dzieci i dorosłych. W rezultacie stworzyliśmy całą społeczność związaną ze Szkołą Muzyczną Mozart, do której należą uczniowie i absolwenci, a także rodzice, nauczyciele i inne osoby zaprzyjaźnione z naszą placówką. Swoją działalnością wzbogacamy codzienne funkcjonowanie Woli Justowskiej, a także życie artystyczne całego Krakowa, poprzez organizację koncertów i wydarzeń muzycznych, a w sezonie letnim plenerowych występów czy rodzinnych pikników. Tym samym staliśmy się miejscem tętniącym aktywnością twórczą, które pobudza swoich wychowanków do podejmowania artystycznych działań i nieustannego rozwoju.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która wykazuje predyspozycje muzyczne, a przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu wstępnego. Absolwenci mogą kontynuować naukę w państwowych szkołach muzycznych II stopnia, a w przyszłości na akademiach muzycznych. Prowadzimy jednak także kursy muzyczne dla dzieci i dorosłych, którzy nie zamierzają zawodowo wiązać się z muzyką. Naszą misja jest bowiem szeroko pojęte umuzykalnienie wszystkich zainteresowanych osób oraz rozwój ich kreatywności i wrażliwości estetycznej. 

PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE JEST MOŻLIWE W 2 CYKLACH:

 • cykl 6-letni skierowany do dzieci w wieku szkolnym (6-9 lat)
 • cykl 4-letni skierowany do młodzieży (10-16 lat)

SZKOŁA AKTUALNIE PROWADZI KLASY:

fortepianu / skrzypiec / wiolonczeli / fletu poprzecznego / trąbki / gitary klasycznej / akordeonu / perkusji

Co zyskujesz poprzez kształcenie w szkole muzycznej? 

Przebywanie w atmosferze szkoły muzycznej, kontakt z zawodowymi muzykami, kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspólne doświadczanie przeżyć artystycznych, to wszystko sprawia, że wrastanie w środowisko sztuki staje się dla uczniów naturalne i pożądane. Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury wysokiej, obcowanie z nią i próby tworzenia stają się bazą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Atutem szkół muzycznych jest wyposażanie uczniów i absolwentów w umiejętność wykorzystywania swojego wykształcenia w sposób użyteczny rozwojowo i społecznie również wówczas, gdy swojej zawodowej drogi nie zwiążą bezpośrednio z muzyką”.

Raport CEA „O stanie szkolnictwa artystycznego

Dlaczego Warto

„Wykształcone muzycznie społeczeństwo odznacza się wyższym poziomem rozwoju ogólnego.” 

Rozpoczęcie kształcenia w szkole muzycznej przynosi liczne korzyści, które mogą być związane z przyszłą karierą zawodową lub przyczyniać się do ogólnego rozwoju wrażliwości i predyspozycji. Wśród najważniejszych z zalet tego typu edukacji warto wymienić: 

 • Rozwój wrażliwości, kreatywnego podejścia do wykonywanych zadań i inwencji twórczej 
 • Poprawa inteligencji, motywacji do nauki i zdolności koncentracji 
 • Rozwój poznawczy i rozwój mowy, w tym wzbogacenie słownictwa 
 • Poprawa motoryki (współpracy obu półkul mózgowych), przez co zwiększa się m.in. łatwość nauki języków obcych czy analizy matematycznej 
 • Kształtowanie cech charakteru i woli, jak cierpliwość, wytrwałość, odwaga, odporność
  na stres 
 • Wzbogacenie wyobraźni i potrzeby ekspresji 
 • Nauka samodzielnego myślenia i oceny estetycznej
 • Wspieranie zachowań prospołecznych i minimalizacja zachowań agresywnych 
 • Lepsza orientacja w kulturze i bieżących wydarzeniach artystycznych 
 • Oddziaływanie terapeutyczne, rozładowanie napięcia emocjonalnego, niepokojów i lęków 
 • Holistyczny rozwój ciała, w tym płynnego i elastycznego ruchu,
  Poprawa postawy, rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, oddechowego i pracy serca
 • Pozytywny wpływ na dojrzałość emocjonalną i empatię 
 • Wyższe tzw. kompetencje miękkie oraz myślenie strategiczne i analityczne
 • Redukcja stresu towarzyszącego publicznym występom
 • Przygotowanie do pracy zespołowej i konfrontowania z innymi swoich opinii 
 • Edukacja w elitarnej placówce edukacyjnej i zwiększenie prestiżu społecznego 
 • Zakotwiczenie w krakowskich tradycjach i środowisku muzycznym 
 • Możliwość kontynuacji edukacji muzycznej jako zawodowiec bądź podtrzymywania kontaktu z instrumentem w charakterze własnej pasji

Warto wiedzieć!

Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

Dla starszych osób, które zawsze o tym marzyły

Dla maluszków i młodzieży

Dla tych, którzy po prostu chcą spróbować

Dla pasjonatów muzyki