ikona nutka

Akordeon

Opis instrumentu

Akordeon to instrument z rodziny dętych języczkowych, czyli aerofonów. Stanowi odmianę harmonii ręcznej, która jest znana od XIX wieku. W jego skład wchodzą dwie przegrody z wiatrownicami, kanałami wiatrowymi i stroikami połączone miechem. W zależności od typu akordeonu posiada on dwie klawiatury: melodyczną – klawiszową lub guzikową dla prawej ręki i basową – guzikową (zwaną basami) dla lewej ręki, która może być pojedyncza lub podwójna. Nad klawiaturami umieszczone są zwykle rejestry, których używa się do modyfikacji barwy dźwięku. Prąd powietrza wytworzony przez poruszany miech wprawia w drganie stroiki i wywołuje dźwięk.

Współczesny akordeon, po różnych udoskonaleniach ma duże możliwości wykonawcze. Za jego twórcę uznaje się Cyrill Demiana z Wiednia. Nowy wynalazek dość szybko znalazł się w Paryżu. Od. ok. 1830 r. budowano tu jednomanuałowy instrument o klawiszach mniejszych niż ma to miejsce dzisiaj. Ponadto akordeon paryski posiadał umieszczony na gryfie suwak lub klapę. To właśnie w Paryżu miały miejsce pierwsze publiczne koncerty akordeonowe. W Polsce w pełni wykształcona wersja akordeonu pojawiła się około 1928 r. w wytwórni Józefa Boruckiego. Ciekawostką jest to, że jeden z bardziej cenionych akordeonistów jazzowych w USA – Leon Sash – grał na instrumencie z klawiaturą pochodzącą właśnie z tej wytwórni. Od początku XX wieku akordeon zdobywał olbrzymią popularność w muzyce tanecznej i ludowej, poważnej oraz jazzowej. Dziś jest jednym z bardziej popularnych instrumentów.

Praktyczne informacje

  • Cena nowego instrumentu dla początkujących: 800-1000 zł
  • Cena instrumentu profesjonalnego: od 5000 zł
  • Wiek rozpoczęcia nauki: 6 lat

Przykłady wykorzystania akordeonu:

Jak mogę się zapisać?

Przyszli akordeoniści mogą kształcić się w ramach szkoły muzycznej lub kursów muzycznych. Naukę gry rozpoczyna się w wieku 6-8 lat. Młody adept musi chcieć chodzić na zajęcia, mieć dość siły fizycznej i być na tyle dojrzały, by skupić się na instrumencie przez 45 minut. Najpierw dziecko trafia do tzw. zerówki muzycznej i uczęszcza na jedną lekcję gry na akordeonie raz w tygodniu oraz jedną lekcję umuzykalniania (grupowe zajęcia rytmiczne).  Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się na przesłuchania, których celem jest ocena ogólnych predyspozycji muzycznych ucznia oraz braku przeciwskazań do nauki gry na akordeonie. Nie trzeba ćwiczyć gry na instrumencie przed przesłuchaniem. Jeśli jednak uczeń posiada już określony stopień umiejętności, może dostać się do wyższej klasy.

Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca. W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania. W ramach szkoły muzycznej nauce gry na akordeonie dla początkujących towarzyszą lekcje z tzw. „teorii” – np. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne. Ponadto szkoła muzyczna zapewnia uczestnictwo w rozmaitych wydarzeniach muzycznych, koncertach czy przesłuchaniach – zarówno w roli odbiorcy, jak i wykonawcy. Tym sposobem można „obyć się” z występami publicznymi i nauczyć walki z tremą.

Nauka gry na akordeonie w szkole muzycznej odbywa się 2 razy w tygodniu i trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (6-8 lat) i 4 lata w przypadku dzieci starszych. Po ukończeniu szkoły muzycznej uczniowie otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Kursy gry na akordeonie dla początkujących pozwalają na większą swobodę, jednak ich ukończenie skutkuje niższymi kwalifikacjami muzycznymi. Uczniowie nie mają obowiązku uczęszczać na zajęcia z teorii, a ponadto sami wybierają ilość i czas trwania (polecane są zajęcia 30-minutowe dla młodszych i 45-minutowe dla starszych) lekcji gry na akordeonie. Kurs może trwać rok, dwa lub trzy lata. Wieńczy go otrzymanie dyplomu ukończenia kursu nauki gry na akordeonie. Zarówno uczniom szkoły muzycznej, jak też uczestnikom kursów zapewniamy możliwość wypożyczenia instrumentu w początkowym okresie nauki.Mój nauczyciel

lic. Mariusz Kruczała

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, akordeonista, pedagog realizator dźwięku. Brał udział w warsztatach z takimi artystami jak Teodoro Anzelotti, Mika Varaynen, Florin Croitoru. W 2017 stał się założycielem i członkiem zespołu Liaita Duo gdzie odnosi liczne sukcesy na konkursach o zasięgu międzynarodowym w kategorii muzyki kameralnej w takich krajach jak: Serbia, Włochy, Polska, Litwa. Swoją karierę pedagogiczną rozpoczął w 2017 roku.