ikona nutka

informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy do zapisów: 

  • SZKOŁA MUZYCZNA – cykl 6-letni dla dzieci w wieku 6-8 lat, cykl 4-letni dla młodzieży w wieku 9-16 lat 
  • GORDONKI U MOZARTA – popołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku 1-2 lat , 3-4 (zajęcia z rodzicami)
  • ZERÓWKA MUZYCZNA – popołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat przygotowujące do szkoły muzycznej I stopnia
  • KURSY TEORII – dla osób dorosłych 
  • KURSY GRY NA INSTRUMENCIE – dla każdego bez względu na wiek i umiejętności

WYBIERZ WYGODNĄ DLA SIEBIE FORMĘ KONTAKTU

  • Telefonicznie: 519 168 431
  • Mailowo: info@szkolamozart.pl
  • W sekretariacie szkoły: ul. Królowej Jadwigi 227

ZERÓWKA MUZYCZNA

ZAPISYRekrutacja trwa! Zapraszamy do zapisów.
PRZESŁUCHANIAPrzyjęcia do zerówki muzycznej odbywają się na podstawie zapisu na listę uczniów. Nie ma przesłuchań.
JAK SIĘ ZAPISAĆ/DOKUMENTYNależy zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo: info@szkolamozart.pl lub telefonicznie: 519 168 431.
Przed pierwszymi zajęciami prosimy o wypełnienie KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO – dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

ZAPISYZapraszamy do zapisów.
Wciąż można dołączyć do istniejących klas.
PRZESŁUCHANIATermin przesłuchań ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt z sekretariatem.
JAK SIĘ ZAPISAĆ/DOKUMENTYDo sekretariatu Szkoły należy dostarczyć dokumenty: WNIOSEK O PRZYJĘCIE oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Wniosek można pobrać ze strony, wypełnić i wysłać do nas drogą mailową.
WARSZTATY DLA KANDYDATÓWJak wyglądają przesłuchania do szkół muzycznych, praktyczne ćwiczenia. Można zapisać się na bezpłatne warsztaty. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie, telefonicznie lub na adres mailowy: info@szkolamozart.pl .
Najbliższe warsztaty w maju 2021.
DNI OTWARTEWiosna 2021.

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów do klas pierwszych. Przeprowadzane jest badanie przydatności kandydatów (przesłuchanie). Badane są m.in.: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, predyspozycje do gry na instrumencie.

Szkoła prowadzi nabór do klas:

fortepianu/skrzypiec/altówki/wiolonczeli/gitary/fletu/trąbki/waltorni/perkusji/akordeonu

Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

6-letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6-9 lat

4-letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 10-16 lat

Wypożyczenie instrumentu – informacja w sekretariacie szkoły.

KURSY MUZYCZNE

TERMINYRekrutacja trwa! zapraszamy do zapisów!
PRZESŁUCHANIANie ma przesłuchań wstępnych.
ZAPISYNależy zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo: info@szkolamozart.pl lub telefonicznie: 519 168 431.
Przed pierwszymi zajęciami prosimy o wypełnienie KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO – dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE w terminach wyznaczonych przez szkołę są bezpłatne.

WPISOWE:
Wpisowe do szkoły i na zajęcia pozaszkolne jest jednorazowe.
Uczeń kontynuujący zajęcia po wakacjach nie płaci kolejnego wpisowego.

Zerwanie umowy w ciągu roku, a zapis od kolejnego miesiąca obliguje do ponownego wpłacenia wpisowego. Kandydaci do Szkoły Muzycznej I stopnia zgłaszający chęć zapisu do dnia 31 marca na zbliżający się nowy rok szkolny,  są zwolnieni z wpisowego.

CZESNE:
Czesne miesięczne jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu.

Czesne w szkole składa się z  12 równych  rat płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czesne na kursach muzycznych składa się z 10 równych rat płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień).

ZAPISY W POŁOWIE MIESIĄCA:
Płatności za niepełny pierwszy miesiąc wyglądają następująco:
przy zapisie od 10-go dnia miesiąca płatność 2/3 ceny, od 20-go płatność 1/3 ceny + WPISOWE.

RODZEŃSTWO:

Zniżka dla rodzeństwa jest przyznawana dla uczniów Szkoły muzycznej i jest to -50 zł dla 2 osoby.