ikona nutka

informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy do zapisów: 

  • SZKOŁA MUZYCZNA – cykl 6-letni dla dzieci w wieku 6-8 lat, cykl 4-letni dla młodzieży w wieku 9-16 lat 
  • RYTMIKA DLA MALUCHÓW – popołudniowe zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 3-4 i 5-6 lat, przygotowujące do szkoły muzycznej
    I stopnia
  • KURSY GRY NA INSTRUMENCIE i ŚPIEWU – dla każdego bez względu na wiek i umiejętności

WYBIERZ WYGODNĄ DLA SIEBIE FORMĘ KONTAKTU

  • Telefonicznie: 519 168 431
  • Mailowo: info@szkolamozart.pl
  • W sekretariacie szkoły: ul. Królowej Jadwigi 227

RYTMIKA DLA MALUCHA

ZAPISYZapraszamy do zapisów na nowy rok szkolny.
PRZESŁUCHANIAPrzyjęcia do zerówki muzycznej odbywają się na podstawie zapisu na listę uczniów. Nie ma przesłuchań.
JAK SIĘ ZAPISAĆ/DOKUMENTYNależy zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo: info@szkolamozart.pl lub telefonicznie: 519 168 431.
Przed pierwszymi zajęciami zapraszamy do sekretariatu w celu wypełnienia dokumentów.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

ZAPISYZapraszamy do zapisów na rok 2022/2023
PRZESŁUCHANIAsierpień 2022
JAK SIĘ ZAPISAĆ/DOKUMENTYDo sekretariatu Szkoły należy dostarczyć dokumenty: WNIOSEK O PRZYJĘCIE oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Wniosek można pobrać ze strony, wypełnić i wysłać do nas drogą mailową.
WARSZTATY DLA KANDYDATÓWJak wyglądają przesłuchania do szkół muzycznych, praktyczne ćwiczenia. Można zapisać się na bezpłatne warsztaty. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie, telefonicznie lub na adres mailowy: info@szkolamozart.pl.
DNI OTWARTEMAJ

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów do klas pierwszych. Przeprowadzane są wstępne przesłuchania kandydatów. Badane są m.in.: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, predyspozycje do gry na instrumencie.

Szkoła prowadzi nabór do klas:

fortepianu / skrzypiec / wiolonczeli / gitary / fletu / trąbki / waltorni / perkusji / akordeonu

Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

6-letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6-9 lat,

4-letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 10-16 lat,

Wypożyczenie instrumentu – informacja w sekretariacie szkoły.

KURSY MUZYCZNE

TERMINYRekrutacja na rok szkolny 21/22 trwa! zapraszamy do zapisów!
Rekrutacja na rok szkolny 22/23 już wkrótce!
PRZESŁUCHANIANie ma przesłuchań wstępnych.
ZAPISYNależy zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach mailowo: info@szkolamozart.pl lub telefonicznie: 519 168 431.
Przed pierwszymi zajęciami zapraszamy do sekretariatu w celu wypełnienia dokumentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE w terminach wyznaczonych przez szkołę są bezpłatne.

WPISOWE:
Wpisowe do szkoły i na zajęcia pozaszkolne jest jednorazowe.
Uczeń kontynuujący zajęcia po wakacjach nie płaci kolejnego wpisowego.

Zerwanie umowy w ciągu roku, a zapis od kolejnego miesiąca obliguje do ponownego wpłacenia wpisowego. Kandydaci do Szkoły Muzycznej I stopnia zgłaszający chęć zapisu do dnia 31 marca na zbliżający się nowy rok szkolny,  są zwolnieni z wpisowego.

CZESNE:
Czesne jest roczną opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu.

Czesne w szkole składa się z  12 równych  rat płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czesne na kursach muzycznych składa się z 10 równych rat płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień).

ZAPISY W POŁOWIE MIESIĄCA:
Płatności za niepełny pierwszy miesiąc wyglądają następująco:
przy zapisie od 10-go dnia miesiąca płatność 2/3 ceny, od 20-go płatność 1/3 ceny + WPISOWE.

RODZEŃSTWO:

Zniżka dla rodzeństwa jest przyznawana dla uczniów Szkoły muzycznej i jest to -100 zł dla 2 osoby.