ikona nutka

dlaczego warto

„Wykształcone muzycznie społeczeństwo odznacza się wyższym poziomem rozwoju ogólnego.” 

Rozpoczęcie kształcenia w szkole muzycznej przynosi liczne korzyści, które mogą być związane z przyszłą karierą zawodową lub przyczyniać się do ogólnego rozwoju wrażliwości i predyspozycji. Wśród najważniejszych z zalet tego typu edukacji warto wymienić: 

 • Rozwój wrażliwości, kreatywnego podejścia do wykonywanych zadań i inwencji twórczej 
 • Poprawa inteligencji, motywacji do nauki i zdolności koncentracji 
 • Rozwój poznawczy i rozwój mowy, w tym wzbogacenie słownictwa 
 • Poprawa motoryki (współpracy obu półkul mózgowych), przez co zwiększa się m.in. łatwość nauki języków obcych czy analizy matematycznej 
 • Kształtowanie cech charakteru i woli, jak cierpliwość, wytrwałość, odwaga, odporność
  na stres 
 • Wzbogacenie wyobraźni i potrzeby ekspresji 
 • Nauka samodzielnego myślenia i oceny estetycznej
 • Wspieranie zachowań prospołecznych i minimalizacja zachowań agresywnych 
 • Lepsza orientacja w kulturze i bieżących wydarzeniach artystycznych 
 • Oddziaływanie terapeutyczne, rozładowanie napięcia emocjonalnego, niepokojów i lęków 
 • Holistyczny rozwój ciała, w tym płynnego i elastycznego ruchu,
  Poprawa postawy, rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, oddechowego i pracy serca
 • Pozytywny wpływ na dojrzałość emocjonalną i empatię 
 • Wyższe tzw. kompetencje miękkie oraz myślenie strategiczne i analityczne
 • Redukcja stresu towarzyszącego publicznym występom
 • Przygotowanie do pracy zespołowej i konfrontowania z innymi swoich opinii 
 • Edukacja w elitarnej placówce edukacyjnej i zwiększenie prestiżu społecznego 
 • Zakotwiczenie w krakowskich tradycjach i środowisku muzycznym 
 • Możliwość kontynuacji edukacji muzycznej jako zawodowiec bądź podtrzymywania kontaktu z instrumentem w charakterze własnej pasji

Warto wiedzieć!

Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.