ikona nutka

zerówka muzyczna

zerówka muzyczna

GORDONKI U MOZARTA:
GRUPA 1-4 LATKÓW,

UMUZYKALNIANIE DZIECI I RODZICÓW ZGODNIE Z TEORIĄ GORDONA…
…to edukacja poprzez muzyczne zabawy dla najmłodszych ze śpiewem i ruchem. Podczas zabaw dzieci poznają świat muzyki i dźwięków, rozwijając słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynację i wrażliwość. Wszystkiemu towarzyszy ruch, który wyzwala energię i emocje dziecka.
Chcesz wiedzieć więcej…
Trochę teorii, ale tylko trochę
Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii amerykańskiego prof. E. E. Gordona (muzyka jazzowego i psychologa muzyki) mają na celu przygotowanie dzieci do rozumienia muzyki tak, jak rozumieją one swój język ojczysty. Ułatwia im to późniejszą formalną edukację muzyczną, wpływa na rozwój zdolności improwizacyjnych, a także twórczo stymuluje rozwój intelektualny i ruchowy.
Nauka poprzez zabawę
Dla dzieci szczególnie ważna jest zabawa, dlatego poprzez muzyczną zabawę i radość jaka towarzyszy maluszkom podczas obcowania z muzyką rozwija się słuch muzyczny i wrażliwość oraz poczucie rytmu.
Nauka muzyki nauką języka
Od malutkiego dziecka nie wymaga się, aby mówiło pełnymi zdaniami. Podobnie próba uczenia małych dzieci piosenek jest z góry skazana na niepowodzenie, gdyż trudne jest jednoczesne opanowanie melodii, rytmu i tekstu. Na zajęciach umuzykalniających naszą uwagę skupia każdy dźwięk wydawany przez dziecko (jak każda sylaba i niezdarne słowo). Powtarzamy go i ośpiewujemy (bez słów), a przez to zachęcamy malucha do dalszego eksperymentowania z głosem i ciałem.
Siła trzech: melodia, rytm i ruch
Prof. E. E. Gordon oddzielił sferę rytmiczną od melodycznej,
ponieważ podczas badań zauważył, że uzdolnienia w tych dwóch dziedzinach u każdego człowieka są różne. Należy je więc rozwijać osobno. Dlatego na zajęciach przez śpiewanki rozwijamy zdolności melodyczne (np. czyste śpiewanie), a przez rytmiczanki zdolności rytmiczne. Wszystkiemu towarzyszy ruch, który wyzwala energię i emocje dziecka.
Rodzicu – jesteś dla Niego najważniejszy!
Przy piosenkach, śpiewankach i rytmiczankach dzieci poprzez naśladowanie prowadzących i przede wszystkim rodziców poznają świat muzyki i dźwięków dokładnie w taki sam sposób, w jaki poznają język ojczysty – poprzez osłuchiwanie się. Uczą się podpatrując i naśladując swoich rodziców.

Chcemy wychowywać dzieci, młodych ludzi, którzy muzykę rozumieją, umieją się nią posługiwać i cieszyć ucząc się wrażliwości, empatii.
Właściwy rozwój muzyczny wpływa na rozwój intelektualny dziecka zdecydowanie go przyspieszając i harmonizując. Przedmioty ścisłe, refleks, koordynacja, nauka języków…
Droga od malucha do geniusza zaczyna się od dźwięków. Czystych dźwięków.

GRUPA 1-4 LATKÓW: : 1x 40 min.

Termin zajęć na rok szkolny 2021/22 już wkrótce.

CENNIK KARNETÓW – GORDONKI na rok szkolny 2021/22

 • 1-sze zajęcia: 40 ZŁ
 • cena pojedynczych zajęć: 60 ZŁ
 • karnet 4 zajęcia: 200 ZŁ (ważny 6 kolejno odbywających się zajęć w harmonogramie)
 • karnet 8 zajęć: 380 ZŁ (ważny 12 kolejno odbywających się zajęć w harmonogramie)

ZERÓWKA MUZYCZNA W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH:
GRUPA DLA 3-4 LATKÓW
GRUPA DLA 5-6 LATKÓW

Zerówka ma na celu dalsze oswajanie dzieci z muzyką i w efekcie wychowywanie w kulturze, rozwijając dziecko pod względem muzycznym. Jest także doskonałą formą przygotowującą dzieci do nauki w klasie I szkoły muzycznej I stopnia. Dzieci biorące regularnie udział w tego typu zajęciach spełniają potrzebę ruchu i aktywności, stają się wrażliwe na muzykę na sztukę. Dziecko jest bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie. Muzykalność jest naturalną umiejętnością do której każdy z nas ma predyspozycje od najmłodszych lat.

Zajęcia z rytmiki mają na celu uwrażliwienie na muzykę poprzez jej słuchanie, śpiewanie, wykonywanie ruchem:

 • nasz program obejmuje zapoznanie się z profesjonalnymi instrumentami na żywo,
 • wspierają rozwijanie poczucia rytmu (w metrach regularnych i nieregularnych) oraz umiejętności operowania głosem,
 • pomagają w rozwoju motorycznym i manualnym dziecka,
 • pobudzają wyobraźnię poprzez ćwiczenia przestrzenno-ruchowe,
 • uczą współpracy między dziećmi, empatii i dzielenia się oraz orientacji w przestrzeni,
 • wspierają rozwój indywidualnego wykorzystywania języka muzyki i ciała, co wspiera późniejszą edukację muzyczną,
 • wykorzystują elementy metody E.Gordona oraz E. Jaques-Dalcroze’a,
 • korzysta się na nich z wielu rekwizytów, które wspierają kreatywność,
 • uwrażliwiają na zmienne elementy muzyczne rozwijając szybsze reakcje między słuchem a ruchem.

Podczas zajęć wykorzystywana jest zarówno literatura dziecięca jak i muzyka klasyczna, która pobudza kreatywność przestrzenno-ruchową. Ćwiczymy świadomość swojego ciała i oddechu, dzięki czemu zdobywamy coraz większą sprawność fizyczną.

Zajęcia grupowe prowadzone są raz w tygodniu.

Wiek 5-6 lat to ponadto doskonały czas, aby rozpocząć przygodę z instrumentem. Zapraszamy na indywidualne lekcje 30, 45 lub 60 min.

GRUPA 3-4 LATKÓW 1x 45 min
GRUPA 5-6 LATKÓW 1x 45 min


CENNIK ZERÓWKA na rok szkolny 2021/22

WPISOWE: 150 ZŁ
Zniżki dla uczestników zajęć z oferty wakacyjnej Szkoły.

Czesne: opłata roczna w miesięcznych ratach jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. W miarę wolnych miejsc w grupie, można dołączyć w trakcie roku szkolnego.

ILOŚĆ ZAJĘĆCZESNE MIESIĘCZNIE
1 × 45 umuzykalnianie230 ZŁ / m-c
1 × 30 instrument 1 × 45 umuzykalnianie350 ZŁ / m-c
1 × 45 instrument 1 × 45 umuzykalnianie400 ZŁ / m-c
2 × 30 instrument 1 × 45 umuzykalnianie470 ZŁ / m-c

ZAPISY:

Przyjęcia do zerówki muzycznej odbywają się na podstawie zapisu na listę uczniów.

Należy wypełnić kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej (do pobrania)  i dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres mailowy info@szkolamozart.pl.