ikona nutka

Saksofon

Opis instrumentu

Saksofon zaliczany jest do grupy instrumentów dętych drewnianych (aerofonów) stroikowych. Składa się z dość grubej, metalowej rury wygiętej w kształt wielkiej fajki. Posiada ona otwory boczne zamykane klapami. Pomimo metalowego korpusu saksofon jest zaliczany do aerofonów drewnianych, gdyż skonstruowany jest wg zasad tego typu instrumentów – posiada mianowicie klapy i pojedynczy stroik.

Saksofon został zbudowany po raz pierwszy w 1840r. przez belgijskiego konstruktora instrumentów muzycznych – A. Saxa. Jak nietrudno zgadnąć, od jego nazwiska pochodzi nazwa saksofonu. Szybko zyskał popularność, a wraz z nią zaczęto konstruować kolejne typy tego instrumentu – mały sopranowy, sopranowy, altowy, tenorowy, barytonowy, basowy i kontrabasowy. Różnią się one między sobą budową oraz wysokością wydobywanych dźwięków.

Saksofon posiada charakterystyczny, metaliczny dźwięk. Początkowo używany był w orkiestrach wojskowych. Z czasem zdobył ogromną popularność w muzyce rozrywkowej, m.in. dzięki takim kompozytorom jak G. Bizet, G. Verdi, R. Strauss czy M. Ravel. W XX wieku zasłynął jako instrument solowy w zespołach tanecznych. Dziś występuje w muzyce poważnej (symfonicznej), jednak wiodącą pozycję zajmuje w jazzie i w orkiestrach dętych. Właśnie w takich dziedzinach ukazuje najpełniej swoje możliwości.

Praktyczne informacje

  • Cena nowego instrumentu dla początkujących: 1500 zł
  • Cena instrumentu profesjonalnego: 4000 zł
  • Wiek rozpoczęcia nauki: 7

Przykłady wykorzystania saksofonu:

Jak mogę się zapisać?

Zapraszamy na lekcje saksofonu dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pragną rozwijać się muzycznie. Nauka gry może odbywać się od około 7 roku życia. Niezbędny jest odpowiedni poziom rozwoju fizycznego dziecka, aby mogło ono utrzymać cięższy instrument, a także umiejętność skoncentrowania się na grze i motywacja do uczęszczania na zajęcia. Dzieci mogą uczęszczać do tzw. zerówki muzycznej, w ramach której odbywa się jedna lekcja gry na saksofonie w tygodniu oraz jedna lekcja umuzykalniania w postaci zajęć rytmicznych w grupie. Aby zapisać się do pierwszej klasy szkoły muzycznej, należy zgłosić się na przesłuchania, które służą ocenie ogólnych predyspozycji muzycznych ucznia. Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca.

Do początkujących klas gry na saksofonie zapraszamy dzieci od lat 7, młodzież i dorosłych. Dla wszystkich z nich przeznaczone są osobne grupy wiekowe. Nauka gry w ramach szkoły muzycznej trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (7-8 lat) i 4 lata w przypadku młodzieży i dorosłych. Do szkoły muzycznej można zapisać się bez posiadania żadnych nabytych wcześniej umiejętności muzycznych. Jeśli natomiast uczeń posiada już określone umiejętności, może dostać się do wyższej klasy. W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania. W szkole muzycznej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Poza nauką gry na saksofonie dla uczniów szkoły muzycznej przewidziane są zajęcia z tzw. „teorii” (jak m.in. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne – ich ilość i rodzaj zależą od roku nauki). Lekcje gry na saksofonie odbywają się indywidualnie na zasadach mistrz – uczeń, natomiast lekcje z teorii prowadzone są dla całej grupy. Poza lekcjami gry szkoła muzyczna zapewnia liczne koncerty, audycje i wydarzenia muzyczne, które pozwalają oswoić się z występami na scenie – zarówno jako odbiorca, jak i twórca. W szkole muzycznej odbywają się obowiązkowe przesłuchania i egzaminy. Ukończenie szkoły wiąże się z otrzymaniem państwowego świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Oferujemy również kursy muzyczne.

Nauka gry na saksofonie w ramach kursów odbywa się wedle bardziej swobodnych zasad. Wówczas ucznia obowiązują tylko lekcje z instrumentu (nie uczęszcza na lekcje z teorii), a ponadto sam wybiera ilość i czas trwania zajęć. W przypadku małych dzieci rekomendujemy w ramach nauki gry na saksofonie dla początkujących lekcje 30-minutowe, a dla starszych –45-minutowe. Jeśli chodzi o kurs nauki gry na saksofonie, może on trwać wybraną przez ucznia ilość czasu (np. 1-2-3 lata), a kończy go otrzymanie dyplomu ukończenia kursu.