ikona nutka

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/23

Serdecznie zapraszamy do zapisów na kolejny rok szkolny do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART —> POZNAJ OFERTĘ

oraz

na Kursy Muzyczne w naszej Szkole —> POZNAJ OFERTĘ

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

O przyjęcie do I klasy NSM I st. MOZART mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku 2022 ukończą co najmniej 7 lat, a także kandydaci, którzy w roku 2022 ukończą 6 lat – pod warunkiem, że posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej lub korzystało z wychowania przedszkolnego.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie kandydatów do I klasy na rok szkolny 2022/2023 (dostępny w sekretariacie Szkoły lub na stronie internetowej)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy wszystkich uczniów)

Terminy przesłuchań do Szkoły to 11 i 22 czerwca 2022 r. oraz dodatkowy termin w sierpniu.
Należy zgłosić w sekretariacie wybrany dzień i zapisać się na konkretną godzinę.
Terminy i godziny przesłuchań w formie list zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej Szkoły.

PRZESŁUCHANIE zwane “badaniem przydatności” obejmuje:

  • słuch muzyczny
  • pamięć muzyczną
  • poczucie rytmu
  • predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie
  • wykonanie dowolnie wybranej piosenki

DNI OTWARTE
23 – 28 maja

Kandydatów i ich rodziców zapraszamy na DNI OTWARTE Szkoły. Będzie możliwość obserwacji LEKCJI OTWARTYCH (lekcji instrumentów oraz lekcji przedmiotów ogólnomuzycznych). Szczegółowy plan lekcji otwartych zostanie opublikowany na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Szkoły.

Zapraszamy również na KONCERT “Poznaj instrumenty”
Na koncercie nasi Nauczyciele zaprezentują instrumenty i opowiedzą co nieco o tym, jak się gra.

Kandydatów do szkół muzycznych zapraszamy również na WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE do przesłuchań wstępnych.
Warsztaty są bezpłatne.

TERMINARZ KANDYDATA DO SZKOŁY:

23 – 27 maja – LEKCJE OTWARTE
28 maja – KONCERT “Poznaj instrumenty”
25 maja – WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE – bezpłatne
17.00 – 17.40 grupa młodsza (do 9 lat)
17.45 – 18.30 grupa starsza (10 – 16 lat)
10 czerwca – termin składania zgłoszeń

PRZESŁUCHANIA
11 czerwca (sobota) termin I
22 czerwca (sobota) termin II

sierpień termin III