W wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na wiolonczeli w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie. Została dwukrotną Stypendystką Prezydenta Miasta Tarnowa w latach 2016 i 2017 za osiągnięcia z zespołem kameralnym. W 2023 roku ukończyła Akademię Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie prof. dr hab. Jana Kalinowskiego. Nadal rozwija swoje umiejętności będąc obecnie studentką kameralistyki na macierzystej uczelni, a także biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych wiolonczelistów i kameralistów. Jest członkinią kwartetu smyczkowego MILO, kwartetu smyczkowego La Belle oraz tarnowskiej orkiestry Rondine. Współpracowała z orkiestrami takimi jak Orkiestra Uniwersytetu Pedagogicznego czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Obecnie prowadzi także zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym.