Monika Morawiec, trębaczka. Jest czynnym muzykiem sesyjnym, kameralnym oraz orkiestrowym. Współpracuje z Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Dętą w Lubinie oraz kwintetami i kwartetami dętymi koncertując w kraju i za granicą. Była pierwszą trębaczką Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej.
Jest związana z kilkoma orkiestrami dętymi z Górnego Śląska, skąd pochodzi. Tam też rozpoczęła swoją działalność pedagogiczną -prowadzi warsztaty dla trębaczy amatorskich orkiestr dętych. Gry na trąbce natomiast uczy również w prywatnej szkole muzycznej „Legato” . Od 2020 roku prowadzi Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice”, który ma na celu pielęgnowanie kultury i tradycji górnego Śląska i Zagłębia u młodych adeptów sztuki. Zespołowi akompaniuje na akordeonie – zdolność tę nabyła kończąc z wyróżnieniem I stopień Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach oraz połowę swojej edukacji w Szkole Muzycznej II stopnia.
Tytuł zawodowy muzyk – specjalizacja instrumentalistyka, specjalność trąbka – otrzymała kończąc z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Swoje umiejętności rozwijała podczas kursów mistrzowskich w kraju i poza jego granicami m. in. pod okiem Gabora Tarkoviego – (pierwszy trębacz filharmonii Berlińskiej), Paula Archibalda (były pierwszy trębacz telewizji BBC), czy Pierre Badel (pierwszy trębacz Opery Narodowej w Paryżu).
Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymuje również stypendium rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.
Obecnie kończy studia pierwszego stopnia w klasie trąbki Prof. dr Hab. Wacława Mulaka w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.