ikona nutka

Zajęcia ARTYSTYCZNE – ROZWOJOWE

MIEJSCE: Szkoła Mozart, sala 13

GODZINA: 16.45 – 18.00

KOSZT: 200 zł / 4 zajęcia

Zajęcia mają na celu: 

  • poprawę koncentracji, uwagi, pamięci 
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły oraz samokontroli
  • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, wyrażania nastroju 
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia
  • wspieranie rozwoju psychoruchowego
  • uświadamianie i nazywanie emocji, konfrontowanie z emocjami wywoływanymi podczas słuchania różnorodnej muzyki, pobudzanie kreatywności
  • dostarczanie pozytywnych przeżyć

Na zajęciach towarzyszy nam  życzliwa i przyjazna atmosfera, staramy się o zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa każdego dziecka.

Budowa zajęć:

Zajęcia składają się z dwóch części:

  1. muzycznej – tu będziemy, śpiewać, grać, improwizować i tworzyć własne piosenki. 
  2. plastycznej – tu będziemy tworzyć prace kreatywne, plastyczne, ręczne do przyjemnej muzyki, również wykonywanej na żywo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!