ikona nutka

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

STRUKTURA SZKOŁY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Mozart jest szkołą popołudniową,
w której uczniowie realizują tylko przedmioty muzyczne. Nauka odbywa się 2-5 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych.  Uczniowie co roku otrzymują  państwowe świadectwo promujące do następnej klasy.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, od lipca 2013 roku nadane zostały uprawnienia szkoły publicznej.
Zajęcia w Szkole dzielą się na lekcje indywidualne z instrumentu oraz lekcje grupowe przedmiotów teoretycznych. Lekcje z instrumentu odbywają się 2 razy w tygodniu. Obok nauki gry na instrumencie obowiązują następujące przedmioty muzyczne: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół kameralny lub chór.  

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/22

O przyjęcie do I klasy NSM  I st. MOZART mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku 2021 ukończą co najmniej 7 lat, a także kandydaci, którzy w roku 2021 ukończą 6 lat – pod warunkiem, że posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości psychofizycznej do podjęcia nauki szkolnej lub korzystało z wychowania przedszkolnego.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć dokumenty (do dnia 10.06 włącznie):
– wniosek o przyjęcie kandydatów do I klasy na rok szkolny 2021/2022 (dostępny w sekretariacie Szkoły lub na stronie internetowej)
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy wszystkich uczniów)  

Terminy przesłuchań  do Szkoły  to 16 i 19 czerwca 2021 r.
Należy zgłosić w sekretariacie wybrany dzień i zapisać się na konkretną godzinę.
Terminy i godziny przesłuchań w formie list zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej Szkoły.

PRZESŁUCHANIE zwane “badaniem przydatności” obejmuje:
– słuch muzyczny
– pamięć muzyczną
– poczucie rytmu
– predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie
– wykonanie dowolnie wybranej piosenki

DNI OTWARTE
24 – 29 maja

Kandydatów i ich rodziców zapraszamy na DNI OTWARTE Szkoły. Będzie możliwość obserwacji LEKCJI  OTWARTYCH (lekcji instrumentów oraz lekcji przedmiotów ogólnomuzycznych).  Szczegółowy plan lekcji otwartych zostanie opublikowany na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Szkoły.

Zapraszamy również na PIKNIK MUZYCZNY w ramach którego odbędzie się KONCERT “Poznaj instrumenty”, WARSZTATY MUZYCZNE oraz inne atrakcje.

Na koncercie nasi Nauczyciele zaprezentują  instrumenty i opowiedzą co nieco o tym, jak się gra. Tego dnia również odbędą się ciekawe warsztaty muzyczne, na których uczestnicy nauczą się śpiewać i grać utwór muzyczny. Co więcej – ten utwór zostanie wykonany wspólnie z nauczycielami na koncercie !

Kandydatów do szkół muzycznych zapraszamy również  w czerwcu  na WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE z kształcenia słuchu. Warsztaty są bezpłatne.

TERMINARZ KANDYDATA DO SZKOŁY:

24 – 28 maja  – LEKCJE OTWARTE
29 maja – KONCERT , WARSZTATY MUZYCZNE
27 maja – WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE – bezpłatne
             17.00 – 17.40 grupa młodsza (do 9 lat)
             17.45 – 18.30 grupa starsza (10 – 16 lat)
10 czerwca – ostateczny termin składania zgłoszeń

PRZESŁUCHANIA
16 czerwca (środa) termin I
19 czerwca (sobota) termin II