ikona nutka

Adaptacja

Adaptacja

w naszym przedszkolu przebiega w zgodzie z potrzebami i możliwościami dziecka oraz rodziców. W praktyce oznacza to, że plan adaptacji ustalamy indywidualnie podczas rozmowy z rodzicami. Określamy wówczas priorytety na ten czas, omawiamy możliwe trudności i decydujemy wstępnie o rodzaju kolejnych etapów. Następnie już w przebiegu adaptacji obserwujemy, jakie zmiany w planie mogą posłużyć dziecku.

Naszym celem jest przeprowadzenie dziecka i rodziców przez proces adaptacji w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Plan adaptacji może uwzględniać – w zależności od potrzeb:

– obecność dorosłego opiekuna w sali przedszkolnej / na korytarzu / w ogrodzie przedszkolnym;

– samodzielny pobyt dziecka w przedszkolu w mniejszym, ustalonym wcześniej zakresie godzin.

Czas trwania adaptacji nie ma sztywnych ram – trwa tyle, ile potrzebuje tego dane dziecko.