ikona nutka

MUZYKOTERAPIA – wakacyjne zajęcia indywidualne

ndywidualne konsultacje oraz sesje muzykoterapii w szkole MOZART

terminy 27.06. – 15.07. 

10:15 – 11:00

11:45 – 12:30 

12:30 – 13:15

13:15 – 14:00 

cena pierwszego spotkania: 120 zł / 30-45 min. 

cena kolejnych spotkań 100 zł

_______________________________________________________________________

Czas: od 30 minut do 45 minut/ sesja

Prowadząca: mgr Jagoda Rusowicz, certyfikowana muzykoterapeutka MT-C, neuromuzykoterapeuta.

Strona z kwalifikacjami: https://arteterapia.pl/certyfikowani-terapeuci/jagoda-rusowicz/

Uczestnicy: 

dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka, np. spectrum autyzmu); 

dzieci wymagające pracy nad funkcjami poznawczymi (uwagą, koncentracją, pamięcią, planowaniem itp.),

dzieci doświadczające trudności związanych z komunikacją i funkcjonowaniem w grupach społecznych;

dzieci potrzebujące wsparcia w radzeniu sobie ze stresem;

Istnieje również możliwość przeprowadzenia sesji o charakterze profilaktycznym (profilaktyka poprzez muzykoterapię) – np. odkrywanie obszarów zainteresowań związanych z tworzeniem i przeżywaniem muzyki, odkrycie i rozwój mocnych stron dziecka, pozytywne wzmocnienie działań prozdrowotnych z wykorzystaniem muzyki. 

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: 530 591 771

Podczas zajęć muzykoterapeutycznych zostaną wykorzystane przede wszystkim metody i techniki muzykoterapii kreatywnej, elementy/poszczególne techniki muzykoterapii neurologicznej (NMT) oraz techniki relaksacyjne. Dodatkowo zajęcia zostaną wzbogacone  m.in. o zabawy/ćwiczenia oparte na założeniach programu Music Together (wg teorii E.E. Gordona), aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss oraz autorskich aktywności skupionych wokół tworzenia i aktywnego doświadczania muzyki. Każde zadanie muzyczne przekłada się na realizowanie celów pozamuzycznych. 

Zaplanowane działania mają na celu wspieranie rozwoju w obszarach tego wymagających, pobudzanie kreatywności, umożliwienie ekspresji pozawerbalnej, integrację wewnętrzną, dostarczanie radości i satysfakcji z działania/wspólnego przebywania czy tworzenia, pracę nad emocjami, co w efekcie ma prowadzić do poprawy samopoczucia i rozwoju jednostki oraz dostarczenia opiekunom konkretnych narzędzi do dalszych aktywności, a w efekcie do polepszenia jakości życia uczestników warsztatów. 

Każda sesja jest planowana indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika.