ikona nutka

Anna Magiera

Współzałożycielka Szkoły Muzycznej MOZART. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna oraz Edukacja Artystyczna Szkolna. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała w kilku krakowskich szkołach muzycznych oraz przedszkolach. Organizuje wykłady, koncerty dla dzieci oraz uczestniczy w warsztatach pedagogicznych i konferencjach naukowych. Za swoje osiągnięcia artystyczne i naukowe, została uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium naukowym Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów.

Gra na fortepianie, ukulele i wszelkich drobnych instrumentach, śpiewa – współpracując z
profesjonalnymi zespołami (m.in. Chór Polskiego Radia), prowadzi chór. Uwielbia wszelkie
zespołowe działania muzyczne, które łączą ludzi. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne dla seniorów.

Jest mamą trójki wspaniałych chłopców. Pasjonuje ją śpiew, różne nietypowe formy edukacji, górskie wędrówki i wszelkie sporty.