ikona nutka

Konkurs miniatur 29 kwietnia 2022, godz. 17.00

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia MOZART.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów gatunkiem muzycznym jakim jest
  miniatura muzyczna oraz konfrontacja ich umiejętności na estradzie.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 29 kwietnia 2022, godz. 17.00 w sali
  koncertowej Szkoły.
 4. Konkurs jest otwarty dla publiczności
 5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  MOZART cyklu sześcioletniego i cyklu czteroletniego.
 6. Do konkursu mogą być również zgłaszane zespoły instrumentalne o dowolnej
  obsadzie.
 7. Każdy uczestnik lub zespół powinien wykonać 1 miniaturę instrumentalną.
 8. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: joannakonik86@gmail.com do 22
  kwietnia 2022. W zgłoszeniu powinno się znaleźć: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię
  i nazwisko nauczyciela, wykonywany program i czas prezentacji.
 9. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Szkoły spośród
  nauczycieli Szkoły.
 10. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. W konkursie przewiduje się 4 kategorie:
  Kategoria I: uczniowie kl. I cyklu sześcioletniego.
  Kategoria II : uczniowie kl. II i III cyklu sześcioletniego oraz I cyklu młodzieżowego.
  Kategoria III: uczniowie kl. IV,V i VI cyklu sześcioletniego oraz II, III i IV cyklu
  czteroletniego.
  Kategoria IV: Zespoły – wszystkie klasy oraz dowolna obsada.