ikona nutka

Akademia Domowa

Akademia Domowa – Przestrzeń Wolnej Edukacji
kreatywne nauczanie pozaszkolne

Rozpocznij z nami przygodę w edukacji domowej! 

Serdecznie zapraszamy do projektu tworzenia przestrzeni edukacyjnej dla dzieci, które od roku szkolnego 2021/22 podążać będą ścieżką edukacji domowej.

Akademia Domowa to rodzaj “wolnej szkoły”, miejsce pozasystemowej edukacji dzieci, inspirowane ideą “unschoolingu”. 

Z pozasystemową edukacją mamy do czynienia już od kilku lat.  Dwie mamy z gromadką dzieci stworzyły niezwykłe miejsce dla nauki, rozwoju, zabawy. Na przestrzeni lat dołączały do nas różne rodziny, z którymi wspólnie gromadziliśmy kolejne pozaszkolne doświadczenia i umiejętności oraz tworzyliśmy imponującą bazę narzędzi, metod, zabaw, ale też materiałów dydaktycznych, często w duchu Montessori.

Uczymy się pod opieką pedagoga z pasją do edukacji.  Realizujemy podstawę programową, przygotowujemy do egzaminów w edukacji domowej.

Chcemy rosnąć z Wami! Z każdym rokiem będziemy dostosowywać program nauki i innych aktywności do wieku dzieciaków i odpowiednio wyższych klas, abyśmy mogli towarzyszyć Waszym dzieciom aż do 8 klasy. 

Jesteśmy otwarci na pomysły! Macie ochotę zaangażować się jako rodzice w planowanie dnia, macie pomysły na ciekawe warsztaty dla dzieci, dobrze trafiliście, chcemy pracować razem.

NASZA PRZESTRZEŃ

Siedzibą naszej Akademii jest, prawie stuletnia willa z ogrodem położona w sercu Woli Justowskiej, która jest również siedzibą dla Szkoły Muzycznej Mozart. Ogród pozwala nam na organizowanie zajęć i zabawy na polu (ale też na dworze 😉 ). Do tego po sąsiedzku mamy piękny Park Decjusza, bulwary Rudawy i Lasek Wolski z licznymi wychodniami skalnymi. 

JAK WYGLĄDA NASZ DZIEŃ?  

GRUPY 0 – III

Nasze spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu – od wtorku do czwartku.

W ramach zajęć w godzinach 9.15 – 14.00 odbywają się zajęcia z edukacji matematyczno – polonistycznej, przyrodniczej oraz zajęcia kreatywne. Raz w tygodniu mamy zajęcia z Języka angielskiego.

DLA MALUSZKA (dzieci w wieku 3-5 lat)

9.30 – 14.00  kreatywne zajęcia ogólnorozwojowe

OPIEKA ŚWIETLICOWA – dla zainteresowanych
poniedziałek i piątek w godzinach 8:30 – 16.30
oraz
wtorek – czwartek 14:00 – 16.30

W naszym ogrodzie znajdzie się miejsce na założenie małych ogródków warzywnych i kwiatowych, mały warsztat stolarski, ale też na letnią scenę teatralną.
Będziemy tu tworzyli i bawili się w przygodowe gry ogrodowe… 

A może wspólnymi siłami stworzymy nasz ogród sensoryczny?

NASZA KONCEPCJA

Celem edukacji, do jakiego dążymy, to pomoc dziecku w samodzielnym, wszechstronnym rozwoju indywidualnym oraz społecznym, rozwoju w powiązaniu ze światem i opierającym się na zrozumieniu istoty człowieka. Praktycznym celem jest zaś przygotowanie dziecka do samodzielnej pracy, wpojenie umiejętności samodzielnej organizacji czasu tak, by miało poczucie, że to od niego zależy czego i w jakim czasie się nauczy. 

Nauczanie domowe pełnymi garściami czerpie z różnych metod nauczania, a materiały są na wzór materiałów Marii Montessori. Często ręcznie robione 🙂

JAK UCZĄ SIĘ U NAS DZIECI

Wiemy, że każde dziecko ma nieco inne potrzeby edukacyjne, społeczne; inaczej zdobywa wiedzę, inaczej ją ugruntowuje i w innych sytuacjach stosuje.
Jedno dziecko w lot złapie kalkulacje projektując kartonowy samochód, inne robiąc dla szkoły “excela” z wydatkami na materiały plastyczne. Jednego ucznia nie oderwiemy od komiksów historycznych, inny zapragnie być postacią z tego komiksu w plenerowym spektaklu. 

Naszym zadaniem jest pokazywać dzieciom rozmaite drogi i podejścia do nauki, baczna obserwacja ich poczynań i postępów oraz wspieranie ich w samodzielnej i świadomej realizacji wybranej ścieżki, napędzanej wewnętrzną motywacją rozwoju we własnym tempie.

Multidyscyplinarne podejście do edukacji, z wykorzystaniem grupowych zajęć plenerowych, warsztatów praktycznych, realizacji projektów indywidualnych i zespołowych, wycieczek pozwala na lepszą “stosowalność” efektów naszej domowej edukacji. Tym bardziej, że chcemy mocny akcent kłaść na łączenie nauczanych zagadnień. 

Istotny na pewno jest i kontekst, w jakim prowadzona jest edukacja u nas – dzięki naszemu dotychczasowemu doświadczeniu możemy inspirować dzieci do aktywności artystycznych. 

O NAUCZANIU DOMOWYM
Jak pomagamy? Jak zacząć?

Edukacja Domowa to możliwość nauczania dzieci, które odbywa się poza instytucją szkoły, pod nadzorem i kierunkiem rodziców, opiekunów czy korepetytorów. Innymi słowy, to „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”.

Ta alternatywna forma szkolnictwa coraz prężniej zaczyna rozwijać się również w Polsce i jest rozwiązaniem dopuszczalnym w polskim systemie prawnym.

Czytaj – Art. 37 PRAWA OŚWIATOWEGO

Co jest wymagane by zacząć ED: 

  • złożenie przez rodziców wniosku, do dyrektora „patronującej” szkoły, z prośbą o wydanie zezwolenia, 
  • dołączenie stosownych dokumentów:
    • zaświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia
    • zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko, do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • uzyskanie od dyrektora szkoły, decyzji o udzieleniu zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Dalsza procedura:

  • uzgodnienie z dyrektorem zakresu podstawy programowej, z której dziecko będzie egzaminowane (zakres, forma i częstotliwość sprawdzania wiedzy, uzależniony jest od konkretnej jednostki szkolnej),
  • po zdaniu egzaminów, dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas,
  • ocena z zachowania (w tym przypadku) nie zostaje przyznana.

JAK POMAGAMY: 

możemy pomóc w wyborze patronującej szkoły, pilnujemy egzaminów, konsultujemy zakres programu na egzamin, wspieramy rozmową, dzielimy się doświadczeniem 

_____________________________________________________________________________

KIM JESTEŚMY 

Akademia Domowa prowadzona jest pod firmą Anna Magiera OPUS wraz z Niepubliczną Szkołą Muzyczną I stopnia, którą prowadzimy wspólnie już od 10 lat.

REKRUTACJA

zapraszamy na indywidualne spotkanie, na którym szczegółowo przedstawimy naszą koncepcję, omówimy Państwa potrzeby i wspólnie dopracujemy wizję wspólnej akademii.

KONTAKT 

519 635 053

info@szkolamozart.pl