ikona nutka

STREFA UCZNIA W NAUCZANIU ON -LINE

§ 1

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły od 4 maja 2020 r. wprowadzamy zmiany w obecnym prowadzeniu zajęć grupowych:
– kształcenie słuchu

1x w tygodniu – lekcja on-line

2 x w tygodniu – forma dowolna wyznaczona przez Nauczyciela

– rytmika

 1x w tygodniu – forma dowolna wyznaczona przez Nauczyciela

audycje muzyczne

1x w tygodniu – lekcja on-line 

  – zespoły kameralne

1x w tygodniu – lekcja on-line

– chór

1x w tygodniu – lekcja on-line


ZAJĘCIA TEORETYCZNE (p. Michał Papara, p. Ewa Mazur, P. Daniela Lisowska) – wszystkie szczegółowe informacje na temat sposobu połączenia oraz terminów prowadzenia zajęć znajdują się w załącznikach.
CHÓR (p. Daniela Lisowska) – zajęcia on – line odbędą się w każdy wtorek w godzinie 18.50 -19.20. Link do połączenia będzie podawany przez Nauczyciela prowadzącego.

ZESPOŁY KAMERALNE: Terminy, czas zajęć oraz forma połączenia zostanie indywidualnie ustalona z Państwem przez Nauczyciela prowadzącego.

Dokładne terminy zajęć teoretycznych znajdują się poniżej w załącznikach.

§ 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenia umożliwiające organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowano również PORADNIK zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość. Informator dostępny jest w poniższym linku:

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

§ 3

MATERIAŁY DO NAUKI ON-LINE

Kształcenie słuchu:

1. https://trainer.thetamusic.com/en/content/getting-started

2. https://www.meludia.com/pl/

3. https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

4. http://dur-moll.pl/

5. http://www.umuzykalniam.pl/cwiczenia-z-ksztalcenia-sluchu/

6. http://www.gimnastykasluchu.pl/

7. http://www.cdur.pl

8. aplikacja PERFECT EAR – trener słuchu

Audycje muzyczne:

1. www.teoria.com

2. Instytut Muzyki i Tańca – filmiki na youtubie

3. www.muzykotekaszkolna.pl

4. www.orkiestrownik.pl

5. Muzyczne wizytówki dzieł polskich kompozytorów z kolekcji „100 na 100” PWMu

Karol Szymanowski https://youtu.be/c1bbn0orYGU

Karol Szymanowski https://youtu.be/_hg33fqAtzU

Karol Szymanowski https://youtu.be/V6WrQkSThG0

Karol Szymanowski https://youtu.be/a8coyefOhfM

Kazimierz Sikorski https://youtu.be/gQ7oQy-QtHs

Ludomir Rogowski https://youtu.be/8DvilzDuaKg

Aleksander Tansman https://youtu.be/dG3_iliHTVY

Aleksander Tansman https://youtu.be/42UDDX29S2Y

Eugeniusz Morawski https://youtu.be/fmq0EiAeJjE

Apolinary Szeluto https://youtu.be/fmq0EiAeJjE

Stanisław Wiechowicz https://youtu.be/dS9_ob147Cw

Roman Maciejewski https://youtu.be/QXnrhRD-ksc

Tadeusz Szeligowski https://youtu.be/RI4Gqc32UGs

Michał Kondracki https://youtu.be/OafDYiLsmcE

Józef Koffler https://youtu.be/HURpHI5C4AM

Feliks Nowowiejski https://youtu.be/AYlqGtsxwzE

Bolesław Wallek-Walewski https://youtu.be/UjvBW1

Wagyw Szymon Laks https://youtu.be/jjG6FE_4KxQ

Antoni Szałowski https://youtu.be/6eS3Ew94xww

§ 4

ZASADY OCENIANIA W NAUCZANIU ON-LINE

1. Przedmiot główny/instrument dodatkowy

Ocenianie z przedmiotu głównego oraz instrumentów dodatkowych odbywać się będzie na podstawie:

a) oceny z poszczególnych lekcji,

b) oceny za przygotowanie utworu, kilku utworów,

c) oceny za wkład pracy w przygotowanie do lekcji,

d) oceny za przygotowanie pracy pisemnej na temat zadany przez nauczyciela.

2. Przedmioty teoretyczne

Ocenianie wiedzy i umiejętności z przedmiotów teoretycznych odbywać się będzie na podstawie:

a) prac sprawdzających,

b) prac domowych-pisemnych,

c) referatów,

d) aktywności na zajęciach.

Ocenianiu będą podlegać:

a) wiadomości ucznia,

b) umiejętność korzystania i stosowania wiedzy w praktyce,

c) sposób przekazywania wiadomości: zasób merytoryczny, jasność i precyzja wypowiedzi, kultura języka.

3. Chór/Zespoły kameralne:

Ocenianie z przedmiotów chór/ zespoły kameralne odbywać się będzie na podstawie:

a) prac domowych pisemnych,

b) referatów,

c) aktywności, 

d) oceny za wkład pracy w przygotowanie do lekcji,

e) oceny za przygotowanie utworu, zadanego materiału muzycznego,

f) indywidualny wkład w pracę nad partią.