Zerówka

ZERÓWKA MUZYCZNA: GRUPA 3-4 LATKÓW

Zajęcia dla przedszkolaków w wieku 3-4 lat to grupowe lekcje umuzykalniające wprowadzające w świat muzyki:

Na zajęciach rozbudzamy wrażliwość muzyczną dzieci poprzez:

  • wesołe piosenki mające wpływ na rozwój słuchu muzycznego, mowy i pamięci
  • zabawy z instrumentami muzycznymi rozwijające poczucie rytmu
  • zabawy usprawniające koordynację ruchowo – słuchową, motorykę całego ciała, wpływające na inwencję twórczą dziecka
  • odzwierciedlanie charakteru muzyki gestem w oparciu o przykłady z literatury muzycznej

ZERÓWKA MUZYCZNA: GRUPA DLA 5-6 LATKÓW

To zajęcia przygotowujące do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I-go stopnia. Lekcje przeznaczone są dla dzieci 5,6 letnich.

UMUZYKALNIENIE – zajęcia grupowe w formie zabaw muzycznych, które zawierają: improwizacje ruchowe, śpiewanie piosenek, rytmikę, podstawy notacji muzycznej, , poznawanie utworów muzyki klasycznej. Ćwiczenia zastosowane na zajęciach mają rozbudzić wyobraźnię, wpłynąć na twórcze myślenie i działanie. Celem zajęć jest praca nad rozwojem muzykalności dziecka oraz wprowadzenie go do świata dźwięków i rytmów.

INSTRUMENT – zajęcia indywidualne. Lekcje obejmują poznanie instrumentu, zabawy muzyczne, wprowadzenie do nauki gry na podstawie interesujących materiałów nutowych z elementami improwizacji.

WYMIAR ZAJĘĆ TYGODNIOWO / CENNIK na rok szkolny 2018/2019

WPISOWE: 150 ZŁ

ILOŚĆ ZAJĘĆ CZESNE MIESIĘCZNE
  • 1 x 45 umuzykalnianie
180 ZŁ / m-c
  • 1x 30 instrument
  • 1x 45 umuzykalnianie
280 ZŁ / m-c

Czesne miesięczne jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu:
3-4 LATKI : wtorki – godz. 16:00-16:45
5-6 LATKI: środy – godz. 15:45-16:30

ZAPISY:

Przyjęcia do zerówki muzycznej odbywają się na podstawie zapisu na listę uczniów.

Należy wypełnić kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej (do pobrania)  i dostarczyć do sekretariatu ( lub przesłać na adres mailowy info@szkolamozart.pl ).

Zapisy przyjmowane są również we wrześniu, należy jednak liczyć się z tym, że może nie być miejsc w grupie oraz dogodne terminy lekcji indywidualnych będą już zajęte.

zapisy<<<<<<

Scroll to Top