Szkoła I stopnia

SZKOŁA OFERUJE  NAUKĘ W CYKLACH:

  • CYKL SZEŚCIOLETNI (DLA DZIECI W WIEKU 6-9 LAT)
  • CYKL CZTEROLETNI (DLA MŁODZIEŻY W WIEKU: 10-16 LAT)

CENNIK NA ROK SZKOLNY 2019/20

WPISOWE: 250 ZŁ ( po zakwalifikowaniu się do szkoły )

CZESNE:  stała opłata miesięczna, płatna 12 miesięcy w roku
Czesne obejmuje, oprócz przedmiotów wg siatki godzin:
pracę z akompaniamentem, chór szkolny, egzaminy, przesłuchania, koncerty szkolne, inne wydarzenia

cykl sześcioletni
  • kl. I – III
  • kl. IV – VI
500 zł / m-c
600 zł / m-c
cykl czteroletni
  • kl. I-II
  • kl. III-IV
500 zł / m-c
600 zł / m-c
zajęcia dodatkowe  cennik kursów – zniżka  30 zł / m-c

TYGODNIOWY PLAN NAUCZANIA:

CYKL 6-LETNI CYKL 4-LETNI
KLASA I instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×30
2×45
1×45
KLASA I  instrument główny
kształcenie słuchu
2×45
2×45
KLASA II instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA II  instrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
KLASA III instrument główny
kształcenie słuchu
rytmika
2×45
2×45
1×45
KLASA III  instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IV instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA IV  instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
KLASA V instrument główny
fortepian dodatkowy
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
1×30
2×45
1×45
2×45
—— ——
KLASA VI instrument główny
kształcenie słuchu
audycje muzyczne
chór/zespół
2×45
2×45
1×45
2×45
—— ——

* Fortepian dodatkowy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z wyjątkiem pianistów.
Pianiści mogą realizować w ramach oferty inny przedmiot z „zajęć dodatkowych”. Wybór przedmiotu należy zgłosić pisemnie do dnia 15 czerwca.

* Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin fortepianu dodatkowego w cyklu kształcenia po zrealizowaniu podstawy programowej.

* Chór / zespół: Liczbę zespołów oraz grup chóru ustala dyrektor szkoły

Scroll to Top