Informacje ogólne

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA DZIAŁA NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH MKiDN POD NUMEREM 559/1/2011, od dnia 18.01.2011 r.

*** Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane dnia 1 lipca 2013 roku ***

Przebywanie w atmosferze szkoły muzycznej, kontakt z zawodowymi muzykami, kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspólne doświadczanie przeżyć artystycznych, to wszystko sprawia, że wrastanie w środowisko sztuki staje się dla uczniów naturalne i pożądane. Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat kultury wysokiej, obcowanie z nią i próby tworzenia stają się bazą ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Atutem szkół muzycznych jest wyposażanie uczniów i absolwentów w umiejętność wykorzystywania swojego wykształcenia w sposób użyteczny rozwojowo i społecznie również wówczas, gdy swojej zawodowej drogi nie zwiążą bezpośrednio z muzyką”.

Raport CEA „O stanie szkolnictwa artystycznego

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Scroll to Top