Nauka gry na skrzypcach

Przyszli skrzypkowie (zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli) mogą kształcić się w ramach szkoły muzycznej lub kursów muzycznych. Naukę gry na skrzypcach dzieci rozpoczynają w wieku 6-7 lat, ale już nawet 4 i 5-latki mogą stopniowo oswajać się z tym instrumentem. Dzieci uczęszczają do tzw. zerówki muzycznej, w ramach której odbywa się jedna lekcja gry na skrzypcach raz w tygodniu oraz jedna lekcja umuzykalniania w postaci zajęć rytmicznych w grupie. Aby rozpocząć naukę w szkole muzycznej, trzeba zgłosić się na przesłuchania, których celem jest ocena ogólnych predyspozycji muzycznych ucznia oraz braku przeciwskazań do nauki gry na skrzypcach. Nie trzeba posiadać wcześniej nabytych umiejętności. Gdy uczeń posiada już określony stopień umiejętności, może dostać się do klasy.

Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca. W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania.W ramach szkoły muzycznej nauce gry dla skrzypcach dla początkujących towarzyszą lekcje z tzw. „teorii” – np. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne. Ponadto szkoła muzyczna zapewnia uczestnictwo w rozmaitych wydarzeniach muzycznych, koncertach czy przesłuchaniach – zarówno w roli odbiorcy, jak i wykonawcy. Tym sposobem można „obyć się” z występami publicznymi i nauczyć walki z tremą.

Nauka gry na skrzypcach w szkole muzycznej odbywa się 2 razy w tygodniu i trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (6-8 lat) i 4 lata w przypadku dzieci starszych. Po ukończeniu szkoły muzycznej uczniowie otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Kursy gry na skrzypcach dla początkujących pozwalają na większą swobodę, jednak ich ukończenie skutkuje niższymi kwalifikacjami muzycznymi. Uczniowie nie mają obowiązku uczęszczać na zajęcia z teorii, a ponadto sami wybierają ilość i czas trwania (polecane są zajęcia 30-minutowe dla młodszych i 45-minutowe dla starszych) lekcji gry na skrzypcach. Kurs może trwać rok, dwa lub trzy lata. Wieńczy go otrzymanie dyplomu ukończenia kursu nauki gry na skrzypcach. Zarówno uczniom szkoły muzycznej, jak też uczestnikom kursów zapewniamy możliwość wypożyczenia instrumentu w początkowym okresie nauki.

Scroll to Top