Nauka gry na pianinie

Zapraszamy na lekcje pianina (fortepianu) dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pragną rozwijać się muzycznie. Nauka gry na pianinie może odbywać się już od najmłodszych lat.Dzieci w wieku 5-6 lat mogą uczęszczać do tzw. zerówki muzycznej, w ramach której odbywa się jedna lekcja gry na pianinie w tygodniu oraz jedna lekcja umuzykalniania w postaci zajęć rytmicznych w grupie. Aby zapisać się do pierwszej klasy szkoły muzycznej, należy zgłosić się na przesłuchania, które służą ocenie ogólnych predyspozycji muzycznych ucznia. Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca.

Do początkujących klas gry na pianinie zapraszamy dzieci od lat 6, młodzież i dorosłych. Dla wszystkich z nich przeznaczone są osobne grupy wiekowe. Nauka gry na pianinie w ramach szkoły muzycznej trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (6-8 lat) i 4 lata w przypadku młodzieży i dorosłych. Do szkoły muzycznej można zapisać się bez posiadania żadnych nabytych wcześniej umiejętności muzycznych. Jeśli natomiast uczeń posiada już określone umiejętności, może dostać się do wyższej klasy. W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania. W szkole muzycznej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Poza nauką gry na pianinie dla uczniów szkoły muzycznej przewidziane są zajęcia z tzw. „teorii” (jak m.in. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne – ich ilość i rodzaj zależą od roku nauki). Lekcje gry na pianinie odbywają się indywidualnie na zasadach mistrz – uczeń, natomiast lekcje z teorii prowadzone są dla całej grupy. Poza lekcjami gry na pianinie szkoła muzyczna zapewnia liczne koncerty, audycje i wydarzenia muzyczne, które pozwalają oswoić się z występami na scenie – zarówno jako odbiorca, jak i twórca. W szkole muzycznej odbywają się obowiązkowe przesłuchania i egzaminy. Ukończenie szkoły wiąże się z otrzymaniem państwowego świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Oferujemy również kursy muzyczne.

Nauka gry na pianinie w ramach kursów odbywa się wedle bardziej swobodnych zasad. Wówczas ucznia obowiązują tylko lekcje z instrumentu (nie uczęszcza na lekcje z teorii), a ponadto sam wybiera ilość i czas trwania zajęć. W przypadku małych dzieci rekomendujemy w ramach nauki gry na pianinie dla początkujących lekcje 30-minutowe, a dla starszych –45-minutowe. Jeśli chodzi o kurs nauki gry na pianinie, może on trwać wybraną przez ucznia ilość czasu (np. 1-2-3 lata), a kończy go otrzymanie dyplomu ukończenia kursu.

Scroll to Top