Nauka gry na gitarze

Zapraszamy na lekcje gitary dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności muzyczne. Nauka gry na gitarze jest możliwa w ramach szkoły muzycznej lub kursów muzycznych. Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów wiekowych (tworzymy grupy dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych), jednak bardzo małe dzieci mogą nie być jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki gry na gitarze w szkole. Dzieci w wieku 5-6 lat mogą uczęszczać do tzw. zerówki muzycznej, w ramach której odbywa się jedna lekcja gry na gitarze raz w tygodniu oraz jedna lekcja umuzykalniania w postaci zajęć rytmicznych w grupie.

Aby rozpocząć naukę gry na gitarze w szkole muzycznej, wystarczy zgłosić się na przesłuchania, których celem jest ocena predyspozycji ucznia do nauki gry na gitarze. Nie trzeba posiadać wcześniej nabytych umiejętności. Gdy uczeń posiada już określony stopień umiejętności, może dostać się do klasy wyższej .Przesłuchania odbywają się w czerwcu, a zapisy przyjmujemy już od marca.W szkole muzycznej system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania.

W ramach szkoły muzycznej poza lekcjami gry na gitarze (2 razy w tygodniu) uczniowie uczęszczają także na zajęcia z tzw. „teorii” – np. kształcenie słuchu, rytmika czy audycje muzyczne. Mają one postać lekcji grupowych, podczas gdy nauka odbywa się na lekcjach indywidualnych na zasadach mistrz-uczeń. Ponadto szkoła muzyczna zapewnia udział w licznych koncertach, przesłuchaniach i innych wydarzeniach o charakterze muzycznym, które pozwalają oswoić się ze sceną zarówno w roli słuchacza, jak i twórcy.

Nauka gry na gitarze w przypadku szkoły muzycznej trwa 6 lat w przypadku dzieci młodszych (6-8 lat) i 4 lata w przypadku dzieci starszych. Po jej ukończeniu uczniowie otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Z kolei w przypadku kursu gry na gitarze dla początkujących obowiązują bardziej swobodne zasady. Uczeń nie ma obowiązku uczęszczać na lekcje z teorii, sam wybiera tygodniową ilość i długość zajęć (dla małych dzieci polecamy 30 minut, a dla starszych – 45 minut). Lekcje gry na gitarze odbywają się przez dowolną ilość lat (np. 1-2 lata), a wieńczy je dyplom ukończenia kursu. Zarówno osobom uczęszczającym do szkoły, jak i na kursy gry na gitarze dla początkujących oferujemy możliwość wypożyczenia w pierwszym okresie nauki instrumentu.

Scroll to Top