EGZAMINY KOŃCOWOROCZNE

EGZAMINY:
10.06: trąbki, flety, saksofony, akordeony
11.06: skrzypce, perkusja
12.06: fortepiany
Przypominam, że listy szczegółowe z nazwiskami wywieszone są na tablicy szkolnej.
W dniach 10-12 czerwca NIE MA ZAJĘĆ z instrumentów głównych i zajęć dodatkowych. Zajęcia te nie są odrabiane.
W tych dniach ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA teoretyczne oraz chór, a uczniowie, którzy w tym czasie zdają egzamin, są zwolnieni z zajęć.
WSZYSTKIM ZDAJĄCYM ŻYCZYMY POWODZENIA! :)
Powrót
Scroll to Top